ย septembers-books-3

ย 

September 1

September 6

September 12

  • The 48-Hour Hookup – Sarah Ballance

September 13

  • You’re the One That I Want – Angela Britnell

September 14

September 20

September 23

September 27

  • Sparking the Fire – Kate Meader
Print Friendly, PDF & Email